Växter och djur i Västra Götalands odlingslandskap

Om publikationen

Löpnummer:
2016:45
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en sammanställning av miljöövervakningsdata från odlingslandskapet. Den visar trenderna för den biologiska mångfalden under de senaste trettio åren.

Kontakt