Växter och djur i Västra Götalands odlingslandskap

Om publikationen

Löpnummer: 2016:45

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en sammanställning av miljöövervakningsdata från odlingslandskapet. Den visar trenderna för den biologiska mångfalden under de senaste trettio åren.

Kontakt