VASASTADEN-LORENSBERG - Planering och byggande utanför vallgraven 1850-1900

Om publikationen

Löpnummer: 2016:43

Diarienummer: 436-24099-2012

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 1022 i tre volymer med 4 kapitel

Publikationstyp: Rapport

Stadsbyggnadshistorik i tre volymer som beskriver bak-grunden till samt framväxten och gestaltningen av Göteborgs s k stenstad; stadsdelarna Vasastaden och Lorensberg.

OBS! stora filer:

Del 1-2: 14 Mb
Del 3: 13 Mb
Del 4: 46 Mb

Kontakt