Värmebölja i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:42

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en förstudie av klimatrisken värmebölja. I rapporten beskrivs effekter, genomfört arbete och förslag på arbete som kan göras i länet.

Kontakt