Värmebölja i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:42
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en förstudie av klimatrisken värmebölja. I rapporten beskrivs effekter, genomfört arbete och förslag på arbete som kan göras i länet.

Kontakt