Utvärdering av miljöinvesteringar Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Om publikationen

Löpnummer:
2016:53
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Specialinsatser för landskapets natur- och kulturvärden och Restaurering av stenmurar.

Landsbygdsavdelningen har drivit ett projekt om miljömålet Ett rikt odlingslandskap med särskild inriktning mot kulturmiljövärdena. En utvärdering har gjorts av EU-stödet Specialinsatser för landskapets natur- och kulturvärden och Restaurering av stenmurar. Syftet har varit att få kunskap om vilka effekter stödet har haft för att sköta, bevara, utveckla och tillgängliggöra natur- och kulturvärden samt landsbygdsutveckling.

Kontakt