Utvalda arter och habitat i Kosterhavets nationalpark

Om publikationen

Löpnummer: 2016:44

Diarienummer: 512-39488-2015

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Rapporten innehåller kartor över förekomst av vissa utvalda arter och habitat med tillhörande GIS lager och försök till modellering av utbredning av samma arter och habitat.

Kontakt