Utplantering av knölnate och spetsnate

Om publikationen

Löpnummer:
2016:62
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport

De hotade arterna knölnate och spetsnate har planterats ut i dammar och vattendrag med olika metoder och resultatet av detta har följts upp.

Kontakt