Utplantering av knölnate och spetsnate

Om publikationen

Löpnummer: 2016:62

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 51

Publikationstyp: Rapport

De hotade arterna knölnate och spetsnate har planterats ut i dammar och vattendrag med olika metoder och resultatet av detta har följts upp.

Kontakt