Uppföljning av regional handlingsplan för klimatanpassning

Om publikationen

Löpnummer: 2016:56

Diarienummer: 424-11049-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Rapporten beskriver insatser, effekter och fortsatt arbete utifrån regional handlingsplan för klimatanpassning.

Kontakt