Underlag för torskförvaltning - Gullmarstorsk

Om publikationen

Löpnummer: 2016:61

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

En pilotstudie om torskbestånden i Gullmarn. Även om ett begränsat antal individer ingick visades att fisketryck i ett område med skydd för torsk gav fiskedödlighet. Förflyttning ut ur området under försöksperioden förekom knappast. Resultaten visar att metoden skulle kunna ge mycket informat-ion i förvaltningssyfte.

Kontakt