Underlag för torskförvaltning - Gullmarstorsk

Om publikationen

Löpnummer:
2016:61
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

En pilotstudie om torskbestånden i Gullmarn. Även om ett begränsat antal individer ingick visades att fisketryck i ett område med skydd för torsk gav fiskedödlighet. Förflyttning ut ur området under försöksperioden förekom knappast. Resultaten visar att metoden skulle kunna ge mycket informat-ion i förvaltningssyfte.

Kontakt