Tillsynsveckan 2016 - Tillsyn för det hållbara samhället

Om publikationen

Löpnummer: 2016:49

Diarienummer: 100-33013-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Med tillsynsveckorna hoppas vi kunna fokusera ytterligare på vårt viktiga tillsynsuppdrag, samtidigt som vi har ökat omvärldens kunskap om Länsstyrelsens roll som tillsyns- och kontrollmyndighet.

Kontakt