Tillsynsveckan 2015 - Tillsyn för det hållbara samhället

Om publikationen

Löpnummer: 2016:10

Diarienummer: 100-2444-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Med tillsynsveckorna hoppas vi kunna fokusera ytterligare på vårt viktiga tillsynsuppdrag, samtidigt som vi har ökat omvärldens kunskap om Länsstyrelsens roll som tillsyns- och kontrollmyndighet. c

Kontakt