Tillsynsveckan 2015 - Tillsyn för det hållbara samhället

Om publikationen

Löpnummer:
2016:10
Diarienummer:
100-2444-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Med tillsynsveckorna hoppas vi kunna fokusera ytterligare på vårt viktiga tillsynsuppdrag, samtidigt som vi har ökat omvärldens kunskap om Länsstyrelsens roll som tillsyns- och kontrollmyndighet. c

Kontakt