Strategi för regional krissamverkan

Om publikationen

Löpnummer: 2016:50

Diarienummer: 457-35397-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Strategin redovisar de gemensamma fundamenten för hur samverkan och samordning ska ske före, under och efter en samhällsstörning och vid höjd beredskap.

Kontakt