Strategi för regional krissamverkan

Om publikationen

Löpnummer:
2016:50
Diarienummer:
457-35397-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport

Strategin redovisar de gemensamma fundamenten för hur samverkan och samordning ska ske före, under och efter en samhällsstörning och vid höjd beredskap.

Kontakt