STadsGIS i Sverige

Om publikationen

Löpnummer: 2016:11

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 69

Publikationstyp: Rapport

En genomgång och analys av digitaliserade stadsarkeologiska undersökningar 2002-2014. Genomgång av samtliga påbörjade och slutförda StadsGIS i Sverige.

Kontakt