STadsGIS i Sverige

Om publikationen

Löpnummer:
2016:11
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
69
Publikationstyp:
Rapport

En genomgång och analys av digitaliserade stadsarkeologiska undersökningar 2002-2014. Genomgång av samtliga påbörjade och slutförda StadsGIS i Sverige.

Kontakt