Samhällsorientering för nyanlända

Om publikationen

Löpnummer:
2016:29
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsernas gemensamma redovisning 2016.

Högt deltagande och god kvalitet men också ett behov av bättre samordning mellan kommuner och Arbetsförmedling.
Så kan man sammanfatta Länsstyrelsens senaste rapport om samhällsorientering.

Länsstyrelsernas femte rapport om samhällsorientering visar att det beräknade deltagandet är högt, cirka 80 procent av målgruppen i etableringen får samhällsorientering. Kvaliteten rapporteras överlag vara god, men det finns behov av ett fortsatt processtöd för att underlätta samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen samt utveckling av material och metoder.

Kontakt