Planeringsunderlag avseende klimatfrågor

Om publikationen

Löpnummer: 2016:51

Diarienummer: 21129-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 80 + 34 (bilaga)

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna har utarbetat ett fördjupat planeringsunderlag till grund för kommunernas fysiska planering i syfte att dels begränsa klimatpåverkan, dels förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat.

Kontakt