Planeringsunderlag avseende klimatfrågor

Om publikationen

Löpnummer:
2016:51
Diarienummer:
21129-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
80 + 34 (bilaga)
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna har utarbetat ett fördjupat planeringsunderlag till grund för kommunernas fysiska planering i syfte att dels begränsa klimatpåverkan, dels förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat.

Kontakt