Planering av grön infrastruktur för vedlevande insekter knutna till solbelysta ädellövträd i Valleområdet

Om publikationen

Löpnummer:
2016:09
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport

Test av arbetssätt för att planera grön infrastruktur inom ett begränsat landskapsavsnitt. Del i metodutvecklingen inför arbete med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Kontakt