Plan för utplantering av martorn

Om publikationen

Löpnummer: 2016:25

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är en plan för utplantering av martorn i Västra Götalands län för att på så sätt stärka populationerna av martorn i länet.

Kontakt