Öppna vägbankar för ökad vattencirkulation en förstudie

Om publikationen

Löpnummer: 2016:05

Diarienummer: 537-4247-2015

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Förstudien har tagit fram underlag om vägbankar där större öppningar kan förbättra vattencirkulation i instängda vikar och sund med begränsad vattenomsättning.

Kontakt