Om kvinnor och män i Västra Götalands län – en statistikbok 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:47
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Regional statistik som är könsuppdelad inom kategorierna hälsa, utbildning, barn och familj, förvärvsarbete, inkomst, kriminalitet samt makt och inflytande.

Kontakt