Om kvinnor och män i Västra Götalands län – en statistikbok 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:47

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Regional statistik som är könsuppdelad inom kategorierna hälsa, utbildning, barn och familj, förvärvsarbete, inkomst, kriminalitet samt makt och inflytande.

Kontakt