Nätprovfiske i Västra Götalands län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:14
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport

– Biologisk effekt – uppföljning i försurade kalkade vatten.

Sammanställning av de sex sjöar som nätprovfiskades under 2015. Syftet med fisket var att kartlägga fiskeförekomsten.

Kontakt