Nätprovfiske i Västra Götalands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

– Biologisk effekt – uppföljning i försurade kalkade vatten.

Sammanställning av de sex sjöar som nätprovfiskades under 2015. Syftet med fisket var att kartlägga fiskeförekomsten.

Kontakt