Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Om publikationen

Löpnummer: 2016:54

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Spridningskonferens i Västra Götaland av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Kontakt