Miljöövervakning av gaddsteklar

Om publikationen

Löpnummer: 2016:46

Diarienummer: 502-3520-2015

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår:

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

14 ekorutor övervakades för gaddsteklar med hjälp av färgskålar och pollinatörsslingor 2015. Under 2010-2015 har övervakning utförts på 71 platser i länet. Flera arter går tillbaka, även om några arter också under senare tid verkar ha etablerat sig i länet.

Kontakt