Miljöövervakning av gaddsteklar

Om publikationen

Löpnummer:
2016:46
Diarienummer:
502-3520-2015
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

14 ekorutor övervakades för gaddsteklar med hjälp av färgskålar och pollinatörsslingor 2015. Under 2010-2015 har övervakning utförts på 71 platser i länet. Flera arter går tillbaka, även om några arter också under senare tid verkar ha etablerat sig i länet.

Kontakt