Miljömålsbedömning 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:70

Diarienummer: 501-25176-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 102

Publikationstyp: Rapport

Den årliga uppföljningen av de 15 miljökvalitetsmålen samt de regionala tilläggsmålen i Västra Götalands län.

Kontakt