Miljömålsbedömning 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:70
Diarienummer:
501-25176-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
102
Publikationstyp:
Rapport

Den årliga uppföljningen av de 15 miljökvalitetsmålen samt de regionala tilläggsmålen i Västra Götalands län.

Kontakt