Lärdom från workshopar i ARCH-projektet

Om publikationen

Löpnummer: 2016:65

Diarienummer: 408-26438-2015

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Lärdomar från workshops och metodik vid mellan kommunal samverkan för hållbar förvaltning av kustområdet kring Nordre älv estuariet. ARCH 2012-2015.

Kontakt