Lärdom från workshopar i ARCH-projektet

Om publikationen

Löpnummer:
2016:65
Diarienummer:
408-26438-2015
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport

Lärdomar från workshops och metodik vid mellan kommunal samverkan för hållbar förvaltning av kustområdet kring Nordre älv estuariet. ARCH 2012-2015.

Kontakt