Länsplan för fältgentiana

Om publikationen

Löpnummer: 2016:58

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår:

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Länsplanen sammanställer den kunskap som finns om var fältgentiana växer och har vuxit i länet samt prioriterar i vilka områden åtgärder behöver göras för att målen i åtgärdsprogrammet ska kunna nås.

Kontakt