Länsplan för fältgentiana

Om publikationen

Löpnummer:
2016:58
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Länsplanen sammanställer den kunskap som finns om var fältgentiana växer och har vuxit i länet samt prioriterar i vilka områden åtgärder behöver göras för att målen i åtgärdsprogrammet ska kunna nås.

Kontakt