Kräftor i Västra Götalands län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:31
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport

Inventering genom av förekomst av flod- och signalkräfta i länet. Enkätundersökning i huvudsak riktad till kommuner och fiskevårdsområdesföreningar

Kontakt