Kräftor i Västra Götalands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:31

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Inventering genom av förekomst av flod- och signalkräfta i länet. Enkätundersökning i huvudsak riktad till kommuner och fiskevårdsområdesföreningar

Kontakt