Kraften i vattnet. Tematisk inventering av kulturhistoriskt värdefulla vattenkraftverk

Om publikationen

Löpnummer: 2016:67

Diarienummer: 436-35940-2013

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: Del 1: 33, del 2: 306

Publikationstyp: Rapport

Rapport i två delar. Del I, analys och metod och del II beskrivning av anläggningarna. Ett delprojekt i VaKul /Vattenförvaltning och kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt.

Kontakt