Kraften i vattnet. Tematisk inventering av kulturhistoriskt värdefulla vattenkraftverk

Om publikationen

Löpnummer:
2016:67
Diarienummer:
436-35940-2013
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
Del 1: 33, del 2: 306
Publikationstyp:
Rapport

Rapport i två delar. Del I, analys och metod och del II beskrivning av anläggningarna. Ett delprojekt i VaKul /Vattenförvaltning och kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt.

Kontakt