Klimatrelaterade förändringar i sjöar och vattendrag - en jämförelse mellan två perioder

Om publikationen

Löpnummer:
2016:59
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport

Resultaten från denna utvärdering av nationella och regionala trendsjöar och trendvattendrag visar att klimatförändringarna i form av temperaturökningar och förändrade
nederbördsmönster påverkat våra sjöar och vattendrag under perioden 1995-2014.

Resultaten visar också att den minskade sulfatdepositionen får effekter på både vattenkemi och biologi som visar på en återhämtning från försurningspåverkan.

Kontakt