Klimatrelaterade förändringar i sjöar och vattendrag - en jämförelse mellan två perioder

Om publikationen

Löpnummer: 2016:59

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Resultaten från denna utvärdering av nationella och regionala trendsjöar och trendvattendrag visar att klimatförändringarna i form av temperaturökningar och förändrade
nederbördsmönster påverkat våra sjöar och vattendrag under perioden 1995-2014.

Resultaten visar också att den minskade sulfatdepositionen får effekter på både vattenkemi och biologi som visar på en återhämtning från försurningspåverkan.

Kontakt