Kiselalger i Västra Götalands län 2016 - En undersökning av 39 vattendragslokaler

Om publikationen

Löpnummer:
2016:60
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
145
Publikationstyp:
Rapport

Data från kiselalger är viktiga för länets uppföljning av miljömål och kalkningsinsatser samt som underlag för statusklassningen. 2015 undersöktes 39 lokaler i länet. Resultaten visar att 19 av dessa är övergödningspåverkade och 5 lokaler visade på sura eller mycket sura förhållanden

Kontakt