Kiselalger i Västra Götalands län 2016 - En undersökning av 39 vattendragslokaler

Om publikationen

Löpnummer: 2016:60

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 145

Publikationstyp: Rapport

Data från kiselalger är viktiga för länets uppföljning av miljömål och kalkningsinsatser samt som underlag för statusklassningen. 2015 undersöktes 39 lokaler i länet. Resultaten visar att 19 av dessa är övergödningspåverkade och 5 lokaler visade på sura eller mycket sura förhållanden

Kontakt