Inventering av marin epibentisk fauna

Om publikationen

Löpnummer:
2016:30
Diarienummer:
511-16414-2015
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
235
Publikationstyp:
Rapport

Under 2015 inventerades bottenlevande marin fauna i delar av Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Provtagningen genomfördes med videoteknik och resultatet presenterades i två rapporter.

Kontakt