Inventering av marin epibentisk fauna

Om publikationen

Löpnummer: 2016:30

Diarienummer: 511-16414-2015

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 235

Publikationstyp: Rapport

Under 2015 inventerades bottenlevande marin fauna i delar av Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Provtagningen genomfördes med videoteknik och resultatet presenterades i två rapporter.

Kontakt