Inventering av makrofyter (vattenväxter) Västra Götalands län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:63
Diarienummer:
inget värde
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringar av vattenväxter/makrofyter är viktiga både för uppföljningen av såväl art- och habitatdirektivet som för vattendirektivet. 2016 inventerades makrofyter i 7 sjöar i länet. Makrofyter är ett nytt delprogram inom länets regionala övervakningsprogram från och med 2015.

Kontakt