Inventering av makrofyter (vattenväxter) Västra Götalands län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:63

Diarienummer: inget värde

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Inventeringar av vattenväxter/makrofyter är viktiga både för uppföljningen av såväl art- och habitatdirektivet som för vattendirektivet. 2016 inventerades makrofyter i 7 sjöar i länet. Makrofyter är ett nytt delprogram inom länets regionala övervakningsprogram från och med 2015.

Kontakt