Inventering av flodpärlmusslor i Västra Götalands län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:69
Diarienummer:
inget värde
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport

Undersökning av flodpärlmusslor. Sammanställning av kalkning, effektuppföljning och försurning i länet 2016.

Kontakt