Inventering av flodpärlmusslor i Västra Götalands län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:69

Diarienummer: inget värde

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Undersökning av flodpärlmusslor. Sammanställning av kalkning, effektuppföljning och försurning i länet 2016.

Kontakt