Inventering av asp 2015 – tillrinningar till Vänern och Viken

Om publikationen

Löpnummer: 2016:01

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Inventering av lekområden för asp i vattendrag till Vänern och Viken. Insamling av rom som sedan artbestämts efter DNA-analys.

Kontakt