Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av asp 2015 – tillrinningar till Vänern och Viken

Om publikationen

Löpnummer:
2016:01
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av lekområden för asp i vattendrag till Vänern och Viken. Insamling av rom som sedan artbestämts efter DNA-analys.

Kontakt