Hot mot flodpärlmusslan i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:41

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

En undersökning av hotfaktorer mot flodpärlmusslan i sju av länets vattendrag. Resultatet visar att alla vattendrag är påverkade av både fysiska och kemiska förändringar, vilket inte gynnar flodpärlmusslorna.

Kontakt