Hot mot flodpärlmusslan i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:41
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport

En undersökning av hotfaktorer mot flodpärlmusslan i sju av länets vattendrag. Resultatet visar att alla vattendrag är påverkade av både fysiska och kemiska förändringar, vilket inte gynnar flodpärlmusslorna.

Kontakt