Hävd i slåtterängar – Miljöövervakning i Västra Götalands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:15

Diarienummer: 502-3522-2015

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

2015 års miljöövervakning visar att 84 % av ängarna sköts via någon form av hävd i 32% förekommer något slags bete. Det var inte kvarlämnat större mängder hö i någon av slåtterängarna, vilket är mycket positivt.

Kontakt