Hävd i slåtterängar – Miljöövervakning i Västra Götalands län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:15
Diarienummer:
502-3522-2015
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

2015 års miljöövervakning visar att 84 % av ängarna sköts via någon form av hävd i 32% förekommer något slags bete. Det var inte kvarlämnat större mängder hö i någon av slåtterängarna, vilket är mycket positivt.

Kontakt