Fyraårig satsning för stärkt krisberedskap i Västra Götaland - delrapport 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:40

Diarienummer: 450-3079-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen genomför en satsning för stärkt krisberedskap i Västra Götaland under perioden 2015-2018. I en första delrapport presenteras resultat och aktiviteter till och med juni 2016 samt vad det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att fokusera på.

 

Kontakt