Främmande arter i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:19
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
94
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten behandlar utbredning och problem förknippade med ett antal främmande arter som etablerats eller kan komma att etableras i Västra Götaland.

Kontakt