Främmande arter i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 94

Publikationstyp: Rapport

Rapporten behandlar utbredning och problem förknippade med ett antal främmande arter som etablerats eller kan komma att etableras i Västra Götaland.

Kontakt