Förvaltningsplan för vildsvinsstammen i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:32

Diarienummer: 218-14569-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Vägledning för markägare, lantbrukare, jägare, myndigheter och allmänheten. Målsättning för länets vildsvinsstam, information om vildsvinens utbredning och effekter på sin omgivning, förebyggande åtgärder mot vildsvinsskador med mera.

Kontakt