Förvaltningsplan för vildsvinsstammen i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:32
Diarienummer:
218-14569-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport

Vägledning för markägare, lantbrukare, jägare, myndigheter och allmänheten. Målsättning för länets vildsvinsstam, information om vildsvinens utbredning och effekter på sin omgivning, förebyggande åtgärder mot vildsvinsskador med mera.

Kontakt