Försurning och kalkning i Västra Götalands län - Verksam-hetsberättelse 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:33

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår:

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av kalkning, effektuppföljning och försur-ning i länet 2015.

Kontakt