Försurning och kalkning i Västra Götalands län - Verksam-hetsberättelse 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:33
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av kalkning, effektuppföljning och försur-ning i länet 2015.

Kontakt