Förstudie inför registrering av fartygslämningar i Vänern

Om publikationen

Löpnummer: 2016:22

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Vänermuseet har genomfört en förstudie för att kartlägga förutsättningarna för att registrera in cirka 700 vrak i FMIS.

Kontakt