Förstudie inför registrering av fartygslämningar i Vänern

Om publikationen

Löpnummer:
2016:22
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Vänermuseet har genomfört en förstudie för att kartlägga förutsättningarna för att registrera in cirka 700 vrak i FMIS.

Kontakt