Fiskräkning i Säveån 2015 - Jonsereds övre fiskväg

Om publikationen

Löpnummer:
2016:02
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av data från fiskräknaren i Jonsereds övre fiskväg, Säveån.

Kontakt