Fiskräkning i Säveån 2015 - Jonsereds övre fiskväg

Om publikationen

Löpnummer: 2016:02

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av data från fiskräknaren i Jonsereds övre fiskväg, Säveån.

Kontakt