Fiskräkning i Säveån 2015 – Hedefors fiskväg

Om publikationen

Löpnummer:
2016:04
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av data från fiskräknaren i Hedefors omlöp, Säveån, Lerums kommun.

Kontakt