Fiskräkning i Säveån 2015 – Hedefors fiskväg

Om publikationen

Löpnummer: 2016:04

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 11

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av data från fiskräknaren i Hedefors omlöp, Säveån, Lerums kommun.

Kontakt