Fetörtsblåvinge i Västra Götalands län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:16
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

Fetörtsblåvinge är enligt den nationella rödlistan starkt hotad och har inventerats på nitton lokaler. Arten hittades på tre lokaler. Lämpligheten och åtgärdsbehovet hos lokalerna diskuteras.

Kontakt