Elfiskeundersökningar 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:27
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
290
Publikationstyp:
Rapport

Elfiskeundersökningen 2015 utfördes under perioden 15 juli till 23 augusti. Några bäckar i norra Bohuslän fiskades dock i slutet av september. Under perioden när majoriteten av vattendragen fiskades regnade det väldigt lite och det var bra förhållanden för elfiske.

Kontakt