Elfiskeundersökningar 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:27

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 290

Publikationstyp: Rapport

Elfiskeundersökningen 2015 utfördes under perioden 15 juli till 23 augusti. Några bäckar i norra Bohuslän fiskades dock i slutet av september. Under perioden när majoriteten av vattendragen fiskades regnade det väldigt lite och det var bra förhållanden för elfiske.

Kontakt