Byggnadsnämndernas tillsyn och tillämpning av plan- och bygglagen under 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:07
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en sammanställning av hur byggnadsnämndernas arbete med tillsyn samt tillämpningen av PBL har sett ut under 2015 i Västra Götalands län.

Kontakt