Byggnadsnämndernas tillsyn och tillämpning av plan- och bygglagen under 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:07

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är en sammanställning av hur byggnadsnämndernas arbete med tillsyn samt tillämpningen av PBL har sett ut under 2015 i Västra Götalands län.

Kontakt