Bottentrålning och resuspension av sediment

Om publikationen

Löpnummer: 2016:36

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 59

Publikationstyp: Rapport

Undersökningen beskriver sambandet mellan trålning, turbiditet och sedimentation, och det görs en bedömning av påverkan på skyddsvärda arter och områden på västkusten.

Kontakt