Bottentrålning och resuspension av sediment

Om publikationen

Löpnummer:
2016:36
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
59
Publikationstyp:
Rapport

Undersökningen beskriver sambandet mellan trålning, turbiditet och sedimentation, och det görs en bedömning av påverkan på skyddsvärda arter och områden på västkusten.

Kontakt