Bottenfauna i Västra Götalands län. En undersökning av litoralfauna

Om publikationen

Löpnummer:
2016:21
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av 20 kalkade sjöar som undersöktes med avseende på bottenfauna 2015.

Kontakt