Bottenfauna i Västra Götalands län. En undersökning av litoralfauna

Om publikationen

Löpnummer: 2016:21

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av 20 kalkade sjöar som undersöktes med avseende på bottenfauna 2015.

Kontakt