Bottenfauna i Västra Götalands län. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten

Om publikationen

Löpnummer: 2016:20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av kalkade och försurade vattendrag som undersöktes med avseende på bottenfauna 2015.

Kontakt