Bottenfauna i Västra Götalands län. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten

Om publikationen

Löpnummer:
2016:20
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av kalkade och försurade vattendrag som undersöktes med avseende på bottenfauna 2015.

Kontakt