Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:39

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 79

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en redovisning av bostadsmarknadsläget i lä-nets kommuner 2016. Analys och slutsatser.

Kontakt