Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:39
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
79
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en redovisning av bostadsmarknadsläget i lä-nets kommuner 2016. Analys och slutsatser.

Kontakt