Biotopkartering av åtta vattendrag 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:17
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
81
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av åtta vattendrag i Viskans och Ätrans avrinningsområden som biotopkarterades 2015.

Kontakt