Biotopkartering av åtta vattendrag 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 81

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av åtta vattendrag i Viskans och Ätrans avrinningsområden som biotopkarterades 2015.

Kontakt