Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2016:13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 103

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport utgör både Hornborgadokument och meddelanden från Hornborgasjöns fältstation.

Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2014, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation. Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kontakt