Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2016:13
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
103
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport utgör både Hornborgadokument och meddelanden från Hornborgasjöns fältstation.

Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2014, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation. Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kontakt